INEZ INTERIORS

 

 

AVG REGISTER VERWERKINGSACTIVITEITEN

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij Inez Interiors is het aantoonbaar dat het klantenbestand aan de regels van de AVG wetgeving voldoet.

 

VERANTWOORDELIJKHEIDSPLICHT
Miv 25 mei 2018, legt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) meer verantwoordelijkheid bij ondernemers/organisaties, om aan te tonen dat deze aan de privacy regels voldoen. Door te voldoen aan o.a. verantwoordingsplicht, levert de ondernemer een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. De verantwoordingsplicht houdt in, dat Inez Interiors moet kunnen aantonen dat haar klantenbestand aan de regels van de AVG voldoen.

 

REGISTER VERWERKINGSACTIVITEITEN

DOCUMENTEREN GEGEVENS
Inez Interiors documenteert contactgegevens van klanten die als opdrachtgever fungeren voor een interieuradvies of verkoopstyling.

 

SPECIFICATIE CONTACTGEGEVENS
Onder de noemer contactgegevens valt: naam, adres, email en telefoonnummer.

 

AFKOMST
Contactgegevens worden aangeleverd door de desbetreffende klant, d.m.v. mondelinge mededeling, aanschrijving via website, email of social media.

 

DOEL
Contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor directe communicatie gedurende de periode van opdracht en factureringsdoeleinden van de klanten.

 

BESCHERMING
De contactgegevens worden niet met anderen gedeeld en zijn als document opgeslagen in een beveiligde omgeving. Deze gegevens worden samen met facturen gedurende 7 jaar bewaard.

 

MELDPLICHT DATALEK
Indien onverhoopt contactgegevens bij derden terechtkomen, wordt dit door Inez Interiors binnen 72 uur kenbaar gemaakt bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

INZAGE
Klanten hebben recht op inzage van hun gegevens.